Krzyże, Symbolika

Historia i znaczenie krzyża maltańskiego

Krzyż maltański, kojarzony przede wszystkim jako symbol Zakonu Szpitalników, obecnie wykorzystywany jest przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (określaną też jako SAR – Search and Rescue). Symbol ten ma bogatą historię i obecny jest w różnych kulturach.

wisiorek z symbolem krzyża maltańskiegoZnaczenie symbolu

Czterem ramionom krzyża maltańskiego przypisuje się zazwyczaj cztery cnoty – wstrzemięźliwość, honor, wierność i przezorność. Osiem krańców identyfikuje się jako osiem cnót rycerskich, czyli podstawę honorowego kodeksu rycerza, Osiem Błogosławieństw ew. osiem języków (na tyle podzielony był Zakon Maltański). Ponadto w alchemii używany był jako znak ognia. Do dziś obecny jest w herbach wielu miast – także polskich, wystarczy wymienić Elbląg, Rzeszów, Starogard Gdański czy Wejherowo. W wersji klasycznej jest to biały krzyż, zazwyczaj na czerwonym tle. Popularna jest także wersja w kolorze zielonym, zwana często krzyżem św. Łazarza.

Historia

Początków wykorzystania krzyża maltańskiego należałoby szukać w symbolice bizantyjskiej, w której zagościł on w okolicach VI w. Wiadomo, że co najmniej od roku 1023r. używany był przez benedyktynów. W 1070r. w Jerozolimie, przedstawiciele Republiki Amalfi – której symbolem był właśnie krzyż maltański – założyli bractwo, które dało początek późniejszemu zakonowi joannitów.