Obrazy

Święta Faustyna a Boże miłosierdzie

Jedna z największych świętych i najbardziej znana polska święta, święta siostra Faustyna Kowalska, podczas swoich objawień doświadczyła Boga, który jest miłosierny. Jezus, który się jej ukazał, nie był srogim sędzią, lecz miłosiernym zbawicielem. Dlatego też miała wielkie pragnienie odwzorowania tego Jezusa, który się jej objawił. Dzięki temu powstał obraz Jezusa miłosiernego, który obecny jest na wszystkich kontynentach świata, a prostą zakonnicę zna każdy katolik.

To objawienie się Boga prostej siostrze pochodzącej z Łodzi było czymś zupełnie nowym w postrzeganiu Bożego oblicza przez chrześcijan i katolików. Do tej pory kościół bardzo restrykcyjnie podchodził do kwestii chociażby Bożej sprawiedliwości. Dzięki pokorze świętej Faustyny świat mógł poznać Boga nie tyle sprawiedliwego, ale przede wszystkim miłosiernego, wyciągającego rękę do każdego, nawet najgorszego grzesznika. Kimś, kto pomógł wspomnianej świętej osiągnąć to wszystko był jej kierownik duchowy i spowiednik, błogosławiony Michał Sopoćko. To dzięki niemu Faustyna nie błądziła, to dzięki niemu potrafiła dobrze rozeznać czy to, czego doświadcza, pochodzi od Boga czy od złego ducha.

Udział św. Jana Pawła II

Obraz Jezusa miłosiernego, który zawdzięczamy postaci świętej siostry Faustyny nie byłby tak znany i podziwiany bez naszego wielkiego rodaka i papieża, świętego Jana Pawła II. To on był propagatorem radosnej nowiny i Bożym miłosierdziu, które ludzkość pełniej zrozumiała przez doświadczenia siostry Faustyny. W obrazie Jezusa miłosiernego każdy człowiek, nie tylko katolik, może znaleźć miłosierne spojrzenie Chrystusa, który wyciąga ręce w celu przyjęcia każdego grzesznika.