Dewocjonalia

Czym jest różaniec?

Różaniec to niepozorny sznur połączonych ze sobą w odpowiedniej odległości koralików. Bardzo często wykonywany jest on z kamieni półszlachetnych. Dużą popularnością wśród wiernych cieszy się na przykład różaniec z bursztynu i srebra.

Jak zatem stało się, że tak mały, niepozorny przedmiot stał się najpotężniejszą bronią w walce z Szatanem? Otóż to nie sam przedmiot ma moc unicestwienia wszelkiego zła, a modlitwa, która płynie z jego wykorzystaniem.

Różaniec a święci Kościoła Katolickiego

Modlitwa różańcowa była jedną z najczęściej praktykowanych modlitw przez świętych Kościoła Katolickiego. Święci patroni zgodnie twierdzili, że modlitwa różańcowa ma moc pokonania samego Szatana, a grzesznik, który regularnie modli się z różańcem, ma szanse na zmazanie swoich dotychczasowych przewinień i może zasłużyć sobie na miejsce w niebie.

Różaniec w objawieniach Maryjnych

Maryja w swoich objawieniach wielokrotnie podkreśla moc modlitwy różańcowej. Podobnie jak święci Kościoła Katolickiego uważa Ona, że modlitwa ta jest w stanie pokonać samego Szatana i zniszczyć grzech, który zawładnąć światem.

Ponadto, według słów Maryi, za pomocą szczerej i gorliwej modlitwy różańcowej, wierni będą w stanie wyprosić dla siebie łaski, które objawią się realnymi zmianami w ich życiu. Modlitwa z różańcem z bursztynu i srebra ma zatem moc zbliżenia wiernych do Boga, który jest w stanie odpowiedzieć na ich wezwanie. Zobacz: https://www.meritohurt.pl/rozance-srebrne-z-kamienia/rozaniec-bursztynowy-srebrny,1424,1.html